24hchudu
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0924439333 (kết bạn zalo) MR Vinh
Huy
1.500.000K

Nick name: Huy

 • * Mã số trai gọi: 612
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thái
1.500.000K

Nick name: Thái

 • * Mã số trai gọi: 600
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Cường
1.500.000K

Nick name: Cường

 • * Mã số trai gọi: 599
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Đăng
1.500.000K

Nick name: Đăng

 • * Mã số trai gọi: 598
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tuấn
1.500.000K

Nick name: Tuấn

 • * Mã số trai gọi: 597
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
vũ vũ
1.500.000K

Nick name: vũ vũ

 • * Mã số trai gọi: 200
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
vỹ
1.200.000K

Nick name: vỹ

 • * Mã số trai gọi: 199
 • Dịch vụ: điều đúng hình - đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
0924439333
0924439333
0924439333